Son güncelleme tarihi: 18 Ocak 2017

MADDE 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar PaslaKazan tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Pasla İşlemi veya Üye Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. PaslaKazan aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. PaslaKazan, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

1) “PaslaKazan markasını,

2) “Web Sitesi” http://paslakazan.com.tr internet sitesini,

3) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

4) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

5) “Müşteri alan” Web Sitesi üzerinden Pasla işlemi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

6) “Kazandıran Marka” Hizmet/Ürün sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Kazandıran Marka sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

7) “Kazandıran Marka” Hizmet Veren’in Müşteri Paslayan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

8) “Paslanan Müşteri” Müşteri Paslayan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından PaslaKazan tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Kazandıran Markalar arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

9) “Teklif” Kazandıran Marka’nın, Paslanan Müşterinin gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri ücretsiz sağlama teklifini,

10) “Paslayan üyeler tarafından paslanan müşterilerin iletişim bilgileri (ad soyad, telefon) ilgili kazandıran markalara PaslaKazan tarafından gönderilmektedir. Kayıtlı üye tarafından paslanan müşterilerin iletişim bilgisinin paylaşılması paslayan üyenin sorumluluğundadır. PaslaKazan paslanan müşterilerin iletişim bilgilerinin 3.şahıslarla paylaşılmasından kaynaklı çıkabilecek problemlerde sorumluluk kabul etmez,

 

11) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3 – PASLAKAZAN TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

PaslaKazan, Kazandıran Marka’nın içeriklerini oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. PaslaKazan yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

 

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

• Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Pasla gönderebilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. PaslaKazan, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. PaslaKazan, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

• Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

Müşteri Paslamak

• En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müşteri paslayabilir.

• Geçerli bir Müşteri Paslamak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

• PaslaKazan, Müşteri Pasla işlemini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde Kazandıran Marka’ya iletir. Ancak Müşteri Pasla işlemi içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Müşteriyi Paslayana aittir.

 

 

Kazandıran Marka İçeriği Oluşturmak

• Kazandıran Marka içeriği PaslaKazan ve Marka arasında yapılan sözleşmeye istinaden iki tarafın da bilgisi dahilinde olan içerik bilgileri PaslaKazan tarafından oluşturulmaktadır.

• Üyelerin müşteri paslaması ve paslanan müşteriye markalar tarafından satış yapılması durumunda üyenin kazancını PaslaKazan ödeyerek, her ödeme için gider makbuzu hazırlamaktadır. Satış ile sonuçlanmayan pasla işlemlerinden üyeler hakediş talep edemezler. Üyeler tarafından paslanan müşterilere en fazla 7 gün içerisinde satış yapılması durumunda üyeler bu işlemden kazanç sağlamaktadır. 7 gün içerisinde üyeler tarafından paslanan müşterilere satış yapılamaması durumunda, hakediş sağlamak için üye aynı müşteriyi tekrar paslaması gerekmektedir. Aksi takdirde 7 gün sonra satışı tamamlanan, gerçekleşen işlemlerden üyeler hakediş talep edemezler.

• Üyelerin kazandığı tutarlar ancak kendi ismine bulunan banka hesabına gönderilmektedir. Eft/Havele harici başka bir kazanç ödeme yöntemimiz bulunmamaktadır.

 

Teklif

• Kazandıran Marka, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için kendi yöntemleri ile Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Paslanan Müşteri tarafından kabul edilen Teklif’tir. Paslanan müşterinin satın almayı kabul ettiği hizmette aksaklık, sorun ve çıkabilecek tüm problerden Kazandıran Marka sorumlu olup, PaslaKazan herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Verilen Teklifler Kazandıran Markalar tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Kazandıran Markanın belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden PaslaKazan’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

• PaslaKazan’ın Paslanan Müşteri ile Kazandıran Marka arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. PaslaKazan, Paslanan Müşteri ve Kazandıran Marka arasında uyum olacağını veya Paslanan Müşterinin bölgesinde, Kazandıran Markanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir. Kazandıran Marka bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Paslanan Müşteriler Kazandıran Markalar hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

• Web Sitesi aracılığı ile Kazandıran Markalardan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Kazandıran Markalara aittir. PaslaKazanın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• PaslaKazan, Kazandıran Markayı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. PaslaKazan,aldığı pasla sayısı ve kazandırdığı tutar gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Kazandıran Markalar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Kazandıran Markaları çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, PaslaKazan’ın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

• PaslaKazan, Kazandıran Marka ve Paslanan Müşteri arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Kazandıran Markanın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Paslanan Müşteri veya 3. kişilere vereceği zararlardan PaslaKazan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• PaslaKazan Kazandıran Markaların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

• Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Kazandıran Markalara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Kazandıran Markalara aittir. PaslaKazan’ın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Kazandıran Markalara aittir.

• PaslaKazan Paslanana ve Paslayana ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Paslanan Müşterinin ve paslayanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

• Kazandıran Marka ile Paslanan Müşteri arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. PaslaKazan tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, PaslaKazan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

• PaslaKazan, sisteminde kayıtlı Üyelerin ve Paslanan Müşterilerin isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Kazandıran Markalar ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Hizmet Alan bilgileri PaslaKazan tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• PaslaKazan ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

PaslaKazan’a Verilen Yetkiler

• PaslaKazan sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak PaslaKazana herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle PaslaKazandan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

• PaslaKazan, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. PaslaKazan, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler PaslaKazanın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

• PaslaKazan Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, sms yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@paslakazan.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

• Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde PaslaKazan, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, PaslaKazan kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

• Kullanıcılardan Kazandıran Markalara ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, PaslaKazan tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. PaslaKazanın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. PaslaKazan, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

• Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, PaslaKazan dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

• PaslaKazan hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

• PaslaKazan, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

• PaslaKazan Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

 

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) PaslaKazan Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) PaslaKazan, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, PaslaKazan, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

• PaslaKazan, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

• PaslaKazan koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• PaslaKazan 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden  doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

Telif Hakkı Politikası

• Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. PaslaKazan, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

• Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı PaslaKazana aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

• PaslaKazan’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları PaslaKazana aittir. PaslaKazan söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. PaslaKazan, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

• Web Sitesi PaslaKazan kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. PaslaKazan, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

PaslaKazan, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

• Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

• PaslaKazan sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

• Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda PaslaKazanın ticari defter ve kayıtları ile PaslaKazan sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

• Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan PaslaKazanın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. PaslaKazan Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara PaslaKazan tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.